Kontakt putem pošte, telefona
ili E-mail

Telefon Centrala

+387 30 205 360
+387 30 205 596
+387 30 205 046

Telefon Komercijala

+387 30 205 046
+387 30 205 488

Putem pošte

PROMO d.o.o.
Donji Vakuf
ul. 770. Sbbr bb

Predstavništvo u Sarajevu

Đoke Mazalića 4 (zgrada SASE)
Sarajevo
+387 33 942 200

Kontakt putem interneta

(Označena polja (*) su obavezna i moraju se ispuniti da bi informacija korektno stigla do nas.)