OD 11.11.2013-MONTAŽNI OBJEKTI PROMO SA CE ZNAKOM

Sa posebnim zadovoljstvom objavljujemo da je PROMO doo Donji Vakuf ispunio sve uvjete i stekao pravo na isticanje CE znaka na svojim proizvodima /montažni objekti/. Tako PROMO od 11.11.2013. godine na svoje proizvode /kuće za stanovanje i objekte drugih namjena/ stavlja naljepnicu CE sa svim potrebnim sadržajima u vezi ispunjavanja CE normi.

Ovo je po svemu posebna faza dostizanja najvišeg nivoa kvalitativnog ustrojavanja u jednoj kompaniji.

CE je skraćenica nastala od ''Conformité Européenne'' (engl. European Conformity) i upravo CE oznaka omogućuje slobodan protok robe na tržištu EU.

Iz toga razloga CE oznaku zovu i ''putovnicom,kartom za Europsko tržište''.

CE znak simbolizuje da je proizvod:planiran, projektovan, verifikovan, validiran, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa suštinskim zahtjevima evropskih direktiva u oblasti bezbjednosti proizvoda. Također potvrđuje da proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve u pogledu sigurnosti i zdravlja kao i u pogledu smjernica EU i harmoniziranih normi. Neki od tih zahtjeva,nama posebno bitni, su zaštita bezbjednosti i zdravlja ljudi i životinja, zaštita životne sredine itd.