#Novosti
20/01/2021
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kompanija “PROMO“ d.o.o. Donji Vakuf raspisuje

 OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
DIPLOMIRANI EKONOMISTA, 
sa i bez radnog iskustva

 Obavezno je poznavanje engleskog jezika.
 Mjesto rada: Donji Vakuf

 Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti:
 - diplomu o završenom Ekonomskom fakultetu
 potvrdu o radnom iskustvu, ukoliko kandidat ima radnog iskustva
 - životopis (CV) 

 Kandidati prijave s pratećom dokumetacijom mogu dostaviti na sljedeću e-mail adresu
 posao@promo.ba .

 Konkurs ostaje otvoren do 01.02. 2021. godine.
 Donji Vakuf, dana 20.01. 2021.