Kontakt putem pošte, telefona ili email

 • Putem pošte
 • PROMO d.o.o.
 • Donji Vakuf
 • ul.770.Sbbr bb
 • Telefon Centrala:
 • 030 205 360
 • 030 205 596
 • 030 205 046
 • Telefon Komercijala:
 • 030 205 046
 • 030 205 488
 • Predstavnistvo u Sarajevu
 • Sarajevo
 • Đoke Mazalića 4 (SASE zgrada)
 • 033 942 200

Kontakt putem interneta

Označena polja (*) su obavezna i moraju se ispuniti da bi informacija korektno stigla do nas.